เสนอความต้องการรทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อโสตทัศน์และสื่อดิจิตอล ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560

เสนอความต้องการรทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อโสตทัศน์และสื่อดิจิตอล ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่ หมายเลขแบบสอบถาม 979938 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

image-13-10-2559

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกท่าน ตอบแบบสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 4

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกท่าน ตอบแบบสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 4  ปีการศึกษา 2559 โดยเสนอได้ที่ http://e-survey.oarit.rmuti.ac.th/index.php/426627/lang-th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2559 เพื่อนำข้อมูลที่ได้ใช้ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าว ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ

Link

เสนอความต้องการรทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อโสตทัศน์และสื่อดิจิตอล ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่ หมายเลขแบบสอบถาม 979938 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

Image

(No title)

image-13-10-2559

Image

การให้บริการทรัพยากรการเรียนรู้ในรูปแบบเสียงภาษาอังกฤษ ซับไตเติ้ลภาษาไทย

Soundtrack

Image

บริการใหม่ของทางแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง

Untitled-1

Older posts «

Fetch more items