Image

(No title)

learning-fair-10

Nov 23

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกท่าน ตอบแบบสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกท่าน ตอบแบบสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยเสนอได้ที่ http://e-survey.oarit.rmuti.ac.th/index.php/939726?lang=th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ธันวาคม 2559 เพื่อนำข้อมูลที่ได้ใช้ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าว ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 🙂

Image

(No title)

image-13-10-2559

Image

การให้บริการทรัพยากรการเรียนรู้ในรูปแบบเสียงภาษาอังกฤษ ซับไตเติ้ลภาษาไทย

Soundtrack

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4 หน้า1234

Fetch more items